Skip to content
Rectangle 40

Virksomheds-
udvikling.

Vi styrker virksomheden gennem godt samarbejde,
god kommunikation og solid menneskelig forståelse.

Virksomhedskulturen er altafgørende for succes.

Det er vigtigt for en virksomheds succes, at virksomhedskulturen i hele virksomheden er velfungerende. Vi er eksperter i at inddrage virksomheden i en positiv udvikling, som kan forbedre samarbejdet og kommunikationen. Det betyder at virksomheden kan blive mere effektiv, at medarbejdernes trivsel øges og at arbejdsglæden forøges til gavn for produktiviteten.

En stærk virksomhed kan modstå (næsten) alt.

Vi arbejder med anerkendte metoder og værktøjer, som øger medarbejdernes ansvar og ejerfølelse for virksomheden. Når vi indgår i et udviklingsforløb med en virksomhed, arbejder vi typisk med hele virksomheden, så der skabes en stærk fælles ånd i virksomheden, hvor alle ved, hvad de arbejder hen imod – og hvorfor.

Dette giver en stærkere virksomhed, som bedre kan modstå og overkomme udfordringer og forandringer, og som bedre kan nå de mål, der sættes, og dermed få succes. Vi har særligt fokus på at forbedre kommunikation og samarbejdet på tværs af virksomheden, så siloer undgås og man oplever et samarbejde som en samlet virksomhed.

En virksomhed er intet uden dens medarbejdere, og hvis medarbejdergruppen ikke er velfungerende, kan det påvirke hele virksomhedens samlede resultat. Derfor er det lige så vigtigt at forstå medarbejderne og deres reaktionsmønstre, som det er at kende og forstå sine egne.

Internationalt anerkendte psykologiske profilværktøjer.

Til at afdække reaktionsmønstrene har vi i mange år anvendt Enneagrammet og Jungs Typer med gode erfaringer og resultater til følge. Både Enneagrammet og Jungs Typer er vigtige, brugbare og internationalt anerkendte psykologiske profilværktøjer, som kan anvendes til at afdække netop reaktionsmønstre og interaktioner i virksomheden.

rtetretertret
Afspil video
Hør Partner/CEO Christian Pedersen fra Zentura A/S fortælle om hans erfaring med organisationsudvikling med mobako.
Afspil video
Hør Direktør Michael Holm Hansen fra Malerfirmaet Holger Christensen & Søn A/S fortælle om hans erfaring med lederudvikling med mobako.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe med at udvikle jeres organisation. 

+45 20 23 52 27
info@mobako.dk