Hvor god er du til at give den fornødne opbakning og støtte til dine medarbejdere?

Vi kender sikkert alle situationen, hvor medarbejdere bliver usikre på en situation, eller noget uforudset sker. I sådan en situation er der brug for, at du er tæt på og giver den fornødne støtte i situationen. 
Det handler om, at du som leder tager dig den fornødne tid til at udøve den rigtige ledelse i situationen. Herunder giver den støtte der er brug for. 

Det kan være en svær øvelse, hvis du selv har travlt med den daglige drift og måske dårligt bemærker, at medarbejderen har brug for din hjælp. 
Hvordan kan du yde støtte?

For det første er det vigtigt, at du tager dig tid til at lytte til og spørge ind til udfordringen. Ellers risikerer du at ramme ved siden af. Når du har identificeret, hvad udfordringen drejer sig om, kan du sætte ind med den nødvendige assistance. Ofte har medarbejderen selv svarene til udfordringen og har måske mest brug for din sparring. 

Andre gange er medarbejderen på bar bund og givetvis frustreret over situationen. Her er du nødt til både at vise og forklare, hvordan opgaven kan løses og give den nødvendige støtte og opbakning undervejs. 

Hvordan kan du mon justere lidt i din ledelse, så du bliver endnu bedre til at give støtte og opbakning?