Skip to content
Rectangle 40

Udviklingsforløb

For virksomheder

Få succes med udviklingen af din virksomhed!

Oplever du, at det er lidt svært at få gang i den rigtige udvikling af virksomheden?
Måske er du hængt op af den daglige drift og har ikke overskuddet til at sikre en målrettet indsats for udviklingen.
Vi har en mangeårig erfaring med at hjælpe både små og mellemstore virksomheder til at nå deres mål.

Udviklingsforløbet har ofte en varighed på mellem 6 og 12 måneder, og forløbet skræddersyes så det passer præcis til din virksomhed.

Sammen med Mobako arbejdes med at:

  • ejerlederen eller ledergruppen fastlægger målet og ambitionerne.
  • ejerlederen eller ledergruppen lægger virksomhedens strategi  eller reviderer den eksisterende.
  • ledere og alle medarbejdere involveres i en række aktiviteter med gode og effektive værktøjer for at sikre virksomheden den rette udvikling og forstærke det gode daglige samarbejde.

Hvorfor skal du investere i dette forløb?

Udviklingsorienterede medarbejdere giver virksomheden mulighed for at udnytte medarbejdernes færdigheder, styrker og erfaringer til at løse komplekse udfordringer. Herudover vil de være i stand til at udføre opgaver hurtigere, optimere beslutningstagning, forbedre samarbejdet og konsekvent producere bedre resultater.
Hvis ledere og medarbejdere fungerer optimalt, øger det også kreativiteten og nytænkende idéer, hvilket kan give jeres virksomhed konkurrencemæssige fordele.

Hvordan forløber aktiviteterne?

Involverede ledere og medarbejdere deltager og tilgangen vil være praktisk orienteret, så alle kan byde ind og få stort udbytte med tilbage til det daglige samarbejde.

Praktisk.

I samarbejde fastlægger vi udviklingsforløbet og tiden omkring processen.
Vi planlægger forløbet, som kan inddrage både ledelse og medarbejdere. Stedet for afholdelse aftales nærmere.

 

Jeres udbytte af udviklingsforløbet

  • En god og styret proces, som sikrer virksomheden den rette udvikling. 

  • En hensigtsmæssig inddragelse af ledere og medarbejdere, således at der opstår ejerskab for strategier og planer. 

  • Suveræne værktøjer i øjenhøjde, som kan anvendes i det daglige med det samme. 

  • Hjælp og sparring til dig som ejerleder i hele processen for at sikre optimal udvikling og fremdrift af din virksomhed. 

  • Indsigt og viden om ledelse og strategi.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90