Skip to content
Rectangle 40

Udviklingsforløb
for par-ejerledere

Netværk

Få ledelse og privatliv til at gå hånd i hånd!

Er I et par og driver I jeres egen virksomhed? Kender I til udfordringer med at privatlivet påvirker driften af jeres virksomhed eller omvendt?

Og søger I input og inspiration til at styrke dette forhold endnu mere, så I sammen kan løfte samarbejdet og virksomheden til et højere niveau?

I løbet af modulerne kommer vi ind på følgende emner:

 • Balancen mellem lederrollen og det private samliv
 • Styrker og svagheder i forhold til at være ledelse og danne par
 • Styring af mål og strategi hvem bestemmer?
 • Hvordan jeres forskelligheder kommer til udtryk i det daglige, og om det påvirker jeres virksomhed (resultater, medarbejdere etc.)
 • At bruge hinandens styrker og løfte hinandens svagheder
 • Hvordan I tackler uenighed last eller styrke for jeres virksomhed
 • Hvordan I skaber overensstemmelse i kommunikation og budskaber

Deltagere

På hvert hold inviteres kun 5-6 par (10-12 deltagere), så der er plads til hvert par og god mulighed for kvalificeret og fortrolig sparring og vidensdeling.

I forløbet møder I andre ejerleder par, som driver egen virksomhed, og sammen med os konsulenter, får I mulighed for at blive klogere og styrke jeres forhold og virksomhed.

Ledelseskompetencer

Vi gennemgår de ledelsesaspekter og -udfordringer, der opstår, når man er ejerleder og par, og kommer med redskaber og løsninger til, hvordan I kan styrke jeres samarbejde samt videreudvikle jeres ledelseskompetencer. Det hele med formålet at kunne løfte jeres virksomhed til et højere niveau.

 

Praktisk.

5 moduler fordelt på 1 år (mulighed for sparring undervejs)

Alle moduler: kl. 08.00 – 16.00

Afholdes på:

Dragsholm Slot
Dragsholm Allé
4534 Hørve

 

Dit udbytte af Udviklingsforløbet

 • Stærk ledelses- & parudvikling.

 • I bliver skarpere på jeres profil, ledelsesstile, styrker og svagheder og får lederværktøjer. 

 • Et enestående netværk med andre ejerledere, der danner par i det private, og som typisk vil genkende mange af de problemstillinger, I selv har. 

 • Fortroligt forum, hvor I kan dele stort som småt fra jeres daglige udfordringer.

 • Kompetent sparring til udvikling af jeres virksomhed både med erfarne konsulenter og med de andre deltagere.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90