Skip to content
Rectangle 40

Udvikling med
typeværktøj JBTA

Kursus

Få et boost til samarbejdet og kommunikation med type!

Hvordan kan forskelligheder i personligheder i virksomheden ændres fra irritationer til kæmpe styrke? Succes i virksomheden er afhængig af medarbejdernes indbyrdes samarbejde og relationer.

Virksomheden er de ansatte! Det vil ganske enkelt vise sig ved, hvordan kommunikation, arbejdsklima, konflikthåndtering, samarbejde, forandringsparathed på tværs tager sig ud ˊ både på godt og ondt!

Ledelsen arbejder med at tænke i vækst, visionært, strategisk, i vækst, fremadrettet, langsigtet, mulighedsorienteret, forandringsvilligt og i løsninger.

Rigtig mange medarbejdere ønsker ofte at bevare status quo og bryder sig ikke om forandringer. De ønsker godt arbejdsklima, tryghed, gode kolleger, gode sociale kontakter og personlig udvikling.

Hvad bruges JBTA-typerne (Jungs typologi) til?

  • At få viden om hvordan typerne kommunikerer og motiveres
  • At blive tolerant overfor kolleger + blive bevidst om forskelligheder
  • At få et stærkt redskab til medarbejderudvikling

Lær om forskellighederne

Typeværktøjet JBTA er en beskrivelse af 16 forskellige personlighedstyper. Med JBTA muliggøres forståelse for hinandens forskelligheder, hvilket forbedrer og effektiviserer samarbejdet og højner respekten for hinanden på alle niveauer.

JBTA hjælper ledere og medarbejdere til at forstå, respektere, motivere og fungere bedre i forhold til hinanden og til virksomheden.

Praktisk.

Workshop med typeværktøj JBTA har forskellige moduler alt efter, hvad der skal introduceres og arbejdes med i virksomheden. 

I samarbejde afstemmer vi, hvad der vil være behov for, og hvornår afholdelse skal finde sted.

 

Jeres udbytte af Typeværktøj JBTA

  • JBTA-test og værktøjer til alle involverede medarbejdere og ledere på egen type.

  • Alle får et fælles redskab, hvor den enkelte bliver skarpere på og får forståelse for sin egen profil og de andres typer.

  • En fantastisk måde at få indblik i hinandens forskelligheder og ligheder.

  • Indsigt i hvordan konflikter, misforståelser i samarbejdet og i løsning af opgaver blandt kolleger og ledere minimeres.

  • Indsigt i kollegers måder at reagere og agere på.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90