Skip to content
Rectangle 40

Udvikling med Enneagrammet

Kursus

Få succes internt som eksternt i jeres virksomhed!

Hvordan kan 2 + 2 blive mere end 4? Det er faktisk det, der sker, når medarbejdere eller teams fungerer godt sammen og er selvstyrende. Succes i virksomheden er afhængig af medarbejdernes indbyrdes samarbejde og relationer støttet med god og dygtig ledelse.

Virksomheden er de ansatte! Det vil naturligt afspejle, hvordan arbejdsklima, kommunikation, forandringsparathed, konflikthåndtering, samarbejde på tværs og på langs tager sig ud ˊ på godt og ondt!

Ledelsen skal typisk tænke i vækst, visionært, strategisk, fremadrettet, langsigtet, forandringsvilligt, mulighedsorienteret og i løsninger.

Rigtig mange medarbejdere ønsker ofte at bevare status quo og bryder sig ikke om forandringer. De ønsker godt arbejdsklima, tryghed, gode kolleger, gode sociale kontakter og personlig udvikling.

Hvad bruges Enneagrammet til?

  • At få indsigt i hvordan typerne kommunikerer og motiveres
  • At blive tolerant overfor kolleger + at kunne fungere bedre sammen
  • At få et effektivt redskab til organisationsudvikling (medarbejdere + ledere)

Få indsigt i forskellighederne

Redskabet Enneagrammet er en beskrivelse af 9 forskellige personlighedstyper. Med Enneagrammet muliggøres forståelse for hinandens forskelligheder, hvilket forbedrer og effektiviserer samarbejdet og højner respekten for hinanden på alle niveauer. Enneagrammet hjælper til at give forståelse for hvordan adfærd, motivation, sprog, kommunikation og beslutningsprocesser ser forskellige ud hos de 9 typer.

Praktisk.

Workshop med Enneagrammet har forskellige moduler alt efter, hvad der skal introduceres og arbejdes med i virksomheden.

I samarbejde afstemmer vi, hvad der vil være behov for, og hvornår afholdelse skal finde sted.


Jeres udbytte af Enneagrammet

  • Enneagram-test og rapporter til alle involverede medarbejdere og ledere på egen type.

  • Alle får et fælles redskab, hvor den enkelte bliver skarpere på og får forståelse for sin egen profil og de andres typer.

  • En enestående måde at få forståelse i hinandens forskelligheder og ligheder.

  • Indblik i hvordan konflikter og misforståelser i samarbejdet minimeres og at god indsigt maksimerer gode intensioner.

  • Indsigt i kollegers måder at tænke, handle og agere på.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90