Skip to content
Rectangle 40

Situationsbestemt
TEAMLedelse

Kursus

Skab produktive teams i din virksomhed!

Er teams en væsentlig del af jeres virksomheds arbejdsform, er det altafgørende, at teamet fungerer for at skabe gode resultater og succes for virksomheden? Mange virksomheder har ikke håndteret deres teams godt nok, så opgaverne bliver ikke løst , og de når heller ikke de aftalte mål.

Årsagen til dette kan blandt andet være:

  • Manglende klart billede af det fælles mål og opgaver
  • Uklare roller og ansvarsfordeling + mangel på gensidig ansvarlighed
  • Ineffektiv ledelse

TEAMLedelse er et praktisk orienteret program. Det er designet til at hjælpe teamledere med processen, give værktøjer og ledelsesmæssige færdigheder samt læring om at øge produktiviteten og indsatsen.

Hvorfor skal du investere i denne workshop?

Højtydende teams giver jeres virksomhed mulighed for at udnytte medarbejdernes mange færdigheder, styrker og erfaringer til at løse virksomhedens komplekse udfordringer, udføre opgaver hurtigere, optimere beslutningstagning, forbedre kreativiteten og producere bedre resultater.

Hvis et team fungerer optimalt, så øger det også kreativiteten og innovative idéer, hvilket kan give jeres virksomhed konkurrencemæssige fordele.

TEAMLedelse tager sit udgangspunkt i, at teams har forskellige udgangspunkter, og derfor kræver forskellige ledelsesstile for at skabe den bedste gruppedynamik.

Praktisk.

Workshoppen forløber over en hel dag.

Tidspunkt: kl. 08.00 – 16.00

Afholdes på:
Hotel Strandparken Kalundborgvej 58
4300 Holbæk

Dit udbytte af TEAMLedelse

  • Værktøjer til at inspirere og motivere teammedlemmerne til at nå virksomhedens mål.

  • Indsigt i egen ledelsesstil og i dit udviklingspotentiale som teamleder.

  • Viden og metoder til at få dine teammedlemmer til at samarbejde optimalt. 

  • Træning i effektiv og målrettet kommunikation med det formål at udvikle teammedlemmernes kompetencer, selvtillid og motivation og gode resultater.

  • Træning i hvordan du skifter til matchende ledelsesstile.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90