Skip to content
Rectangle 40

Implementering af strategien

Kursus

Få succes med at implementere virksomhedens strategi!

Den sværeste disciplin angående strategi er at få strategien virkeliggjort og implementeret.

Mange virksomheder og organisationer fejler med at få strategien implementeret og må bakke og derfor starte forfra. Hvis man har gjort sig umage med at have skabt en ny og god strategi, er det meget ærgerligt, hvis den ikke bliver ført ud i livet.

De fleste virksomheder har meget svært ved implementeringen, da det skal foregå samtidig med den daglige drift. Ofte medfører den nye strategi også ændringer i forhold til medarbejderne, og det er ikke unormalt at møde modstand fra dem i forhold til de nye tiltag.

Vores erfaring viser at en grundig implementering kræver god ledelse og inddragelse af relevante personer.

Få implementeringen gennemført

Vi er eksperter i at inddrage ledere og medarbejdere i væsentlige aktiviteter omkring den nye strategi. Det betyder, at strategien bliver effektivt implementeret og kommer op at flyve.

På den måde bliver der skabt et godt ejerskab på tværs af virksomheden omkring strategien, som betyder at alle medarbejdere synes, at de har været med til at arbejde med strategien, og at det dermed også er deres strategi.

Der vil være forskellige initiativer i spil ved en implementering. Derfor er det også vigtigt at have fokus på at understøtte den ønskede adfærd undervejs og fastholde det samlede fokus hos alle involverede ˑ både medarbejdere og ledere.

Praktisk.

I samarbejde fastlægger vi processen og tiden omkring implementeringen af strategien i virksomheden. Vi planlægger forløbet, som inddrager alle – både ledelse og medarbejdere. Stedet for afholdelse aftales nærmere.

 

Dit udbytte af Implementering

  • En stærk implementering af strategien, som fastholder det samlede fokus til strategien er så indarbejdet, at den bliver den nye hverdag.

  • Opretholdelse af en sund virksomhed med styrkelse af resultater, energi, motivation og udvikling.

  • Fælles ansvarlighed blandt alle medarbejdere og ledere for at strategien aktiveres.

  • Gamle vaner bliver erstattet med den nye ønskede adfærd i forhold til at omsætte strategien fra ord til handling i det daglige arbejde.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

 

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90