Har du styr på dit team?

Et velfungerende team er guld værd for virksomheden.
Du skal gøre dig umage med at udvælge dit team hver gang.

Når der skal nyansættes, er det vigtigt, at den nye medarbejder både har de faglige kompetencer, men også de rette personlige kompetencer. Den forkerte ansættelse kan nedbringe effektiviteten og motivationen hos teamet betydeligt – eller helt ødelægge et team. Vær også opmærksom på ikke at ansætte for mange kloner af dig selv, selvom det umiddelbart kan virke tillokkende. Forskellighed er et vigtigt parameter for at sikre den fornødne kreativitet i opgaveløsningen.

Et godt team skal trænes løbende, både indenfor de faglige områder, men især indenfor områder som kommunikation og samarbejde. Derved sikres, at teamet hele tiden stræber efter at bliver bedre til at løse de daglige opgaver. Fra sportens verden ved vi, at de bedste hold ikke nøjes med at spille kamp om lørdagen; nej de træner målbevidst igennem ugen. Det samme bør du gøre med dine teams – sikre at de får den nødvendige træning med jævne mellemrum.

Hos mobako er vi specialiserede i at udvælge de rette personligheder. Ligeledes har vi markedets bedste værktøjer til at træne et velfungerende team.