Skip to content
Rectangle 40

Strategi

- udvikling eller afvikling?

Hvordan ser det ud med virksomhedens strategi?

Både Finanskrisen og COVID19-krisen har vendt op og ned på mange ting i samfundet og virksomhederne. Der har været Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting i samfundet og for virksomhederne. Der har været mange trusler, men der er også opstået nye muligheder. Er der business as usual eller hvordan?

Har du og din virksomhed behov for en opdateret strategi eller en helt ny strategi for virksomhedens fremtidige virke, og som kan give større klarhed både for dig og dine medarbejdere?

Sammen med dig udarbejdes strategien og dine mellemledere inddrages efter aftale undervejs, således at ejerskabet øges.

Vi har også rigtig god erfaring med at inddrage hele virksomheden, så alle medarbejdere føler, at det er deres strategi, og at de ved, hvad der skal gøres.

Det er vigtigt at strategien bliver implementeret hele vejen rundt.

Skab en strategi der virker

Strategien skal for alle i virksomheden være i øjenhøjde, nem at forstå og til at have med at gøre.

Det betyder også, at udførslen eller eksekveringen bliver nemmere end en kompliceret og omfattende strategi. Der arbejdes med enkle modeller, som tilpasses din virksomhed, og som gør det nemt at udføre.

Det kan være enkle handleplaner eller ˙Must-Win Battles˙, som bliver det fremtidige fundament for din virksomhed. Det gør heller ikke noget, at strategien er ambitiøs, og som samtidig danner ramme for prioritering.

 

Praktisk.

I samarbejde fastlægger vi processen og tiden omkring udarbejdelsen af strategien for din virksomhed.

Vi planlægger forløbet, som kan inddrage både ledelse og medarbejdere. Stedet for afholdelse aftales nærmere

 

Dit udbytte af Strategi

  • En solid fremtidig strategi for din virksomhed, som er enkel og lige til at gå til.

  • En enkel handleplan, som sikrer en god eksekvering/ implementering for virksomhed og medarbejdere.

  • En hensigtsmæssig inddragelse af ledere og medarbejdere, således at der opstår ejerskab for strategien.

  • Hjælp og sparring til dig som ejerleder i hele processen for at sikre optimal udvikling og fremdrift af din virksomhed. 

  • Indsigt og viden om strategi.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

 

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90