Skip to content
Rectangle 40

Samarbejde og Tillid

Kursus

Skru op for tillid og samarbejde i hele virksomheden!

Hvordan kan samarbejdet øges i din virksomhed? Forudsætningen er, at der er stor tillid til hinanden for at opnå mål sammen, og styrkelse af denne blandt medarbejdere og ledelse vil kunne ses på bundlinjen.

Workshoppen er i øjenhøjde med alle deltagere, og derfor får alle et godt udbytte, hvor fokus og indstilling på det gode samarbejde skærpes.

Det vigtigste, som ledelse og medarbejdere kan gøre for at skabe tillid hos hinanden, er at optræde troværdigt. Nogle elementer, som kan medvirke til at opbygge troværdighed:

  • Udviser gode hensigter og handler på det
  • Viser at man ved, hvad man taler om
  • Har ingen skjulte dagsordener og mener og gør, hvad man siger
  • Hjælper hinanden med at opbygge kompetencer og deler viden

Hvorfor skal du investere i denne workshop?

Når medarbejdere og ledere formår at snakke om og arbejde på, hvordan tilliden til hinanden kan forbedres, bliver det muligt at opnå høj kreativitet og at producere bedre resultater i virksomheden.

Det vil igen medvirke til at kunne opnå et stærkt arbejdsmiljø, samarbejde på tværs af alle afdelinger, fastholdelse af gode medarbejdere og dermed også en bedre bundlinje.

Hvordan forløber workshoppen?

Alle fra virksomheden deltager sammen og tilgangen vil være praktisk orienteret, så alle kan byde ind og få stort udbytte med tilbage til det daglige samarbejde.

Praktisk.

Workshoppens varighed er en hel dag, kl. 08.00 – 16.00.

I samarbejde fastlægger vi datoen for dagen.

Stedet for afholdelse af workshoppen afstemmer vi senere hen.

 

Jeres udbytte af samarbejde og tillid

  • Værktøjer som inspirerer og motiverer medarbejdere og ledere til at øge tilliden og samarbejdet, som medfører positive resultater.

  • Indsigt i eget bidrag i forhold til tillid og troværdighed på alle niveauer i virksomheden.

  • Styrkelse af et optimalt samarbejde på tværs af afdelinger i virksomheden.

  • Træning i effektiv og målrettet kommunikation.

  • Indsigt i hvor lidt der skal til i det daglige arbejde for at ændre til positive resultater.

Kontakt os nu for at høre mere

Kontakt Lene Bakgaard eller Anders Moestrup for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig.

Lene Bakgaard
+45 20 23 52 27

Anders Moestrup
+45 23 35 80 90