Stillingen

Hos Kalundborg Forsyning har vi høje ambitioner omkring hele tiden at blive bedre i brugen af vores ledelsessystemer. Vi er certificeret i ISO standarderne Kvalitet 9001, Miljø 14001, Arbejdsmiljø 45001 og Fødevaresikkerhed 22000.

Opgaven består i sammen med certificeringskoordinatoren og være med til at facilitere organisationens udvikling samt sikre en god drift af ledelsessystemet. Dette skal ske i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier om at systemet skal være enkelt, forståeligt og understøtte vores værdier og processer.

Det forventes, at du har et tæt samarbejde med koordinatoren og indgår i Q teamet.

Ansvarsområder og opgaver

 • Planlægge og gennemføre relevante audits samt rapportering. 
 • Koordinere, udvikle og støtte organisationen i arbejdet med afvigelser, hændelser, beredskab og løbende tiltag/forbedringer.
 • Sikre at ledelsessystemet leder til en effektiv og samarbejdende virksomhed.
 • Sikre at ledelsessystemet bidrager til at skabe klarhed og enkelthed i relevante processer, gerne gennem kreativ brug 
  af organisationen.
 • Bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsessystem med mulighed for at gøre en forskel.
 • Sammen med Q teamet understøtte at organisationen arbejder tværgående og proaktivt med KPI’ere og ledelses-systemet.

Faglige og personlige kvalifikationer

 • Erfaring med ledelsessystemer som ISO-standarden 9001 og 22000/DDS og gerne kendskab til 14001, 45001 og 55000. 
 • Du har en baggrund på bachelor niveau.
 • Gode skriftlige kommunikationsevner.
 • Erfaring med risikovurderinger og årsagsanalyse.
 • Gerne erfaring med en lærende tilgang til udvikling af organisationer.
 • Du er pro-aktiv, imødekommende og analytisk.
 • Du arbejder naturligt struktureret, systematisk og detaljeorienteret.
 • Det er forventeligt, at du kan bevare overblikket, har en forbedrende tilgang til arbejdsprocesserne – og understøtter at organisationen afspejler et professionelt kundefokus.

Vilkår

Du vil referere direkte til Kundechefen. Aflønningen sker efter kvalifikationer og Industriens Funktionæroverenskomst (DI).
Tiltrædelse: Den 1. maj 2021.

Ansøgning

Mobako bistår Kalundborg Forsyning i rekrutteringsprocessen. Har du spørgsmål til jobbet kontakt venligst Konsulent Lene Bakgaard, tlf. 2023 5227 eller Kundechef Line Kromann, tlf. 5957 1700.

Du ansøger ved at trykke på “søg jobbet online-knappen” via siden på Jobindex, hvor du uploader din ansøgning samt CV med foto.
Vi gør opmærksom på, at det kun er ansøgninger sendt via det elektroniske rekrutteringssystem, som kommer i betragtning.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist

Den 26. februar 2021 kl. 16.00.


Kalundborg Forsyning er en virksomhed med 86 medarbejdere, og anses for at være blandt frontløberne inden for forsyningsbranchen. Vi leverer drikkevand og fjernvarme til husstande og virksomheder i Kalundborg – samt rensning af spildevand fra hele Kalundborg Kommune.

Vi leverer derudover overfladevand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg. Vi er i kraftig udvikling og kan godt lide at være trend-sætter, og dermed er innovation en del af dagligdagen. Kalundborg Forsyning er en central aktør i den internationale anerkendte Kalundborg Symbiose.